12 de febrer 2011

els números del "PEIX AL COVE"

rbmcaldes | divendres, 11 de febrer de 2011 | 20:24h
totes les quantitats en milions d'euros
PIB Catalunya 2008 (estimació) 215.000
impostos totals pagats 70.000
"solidaritat" 22.000 10,23 % s/PIB
impostos totals revertits, invertits directament per l'Estat i els transferits a les entitats locals i la Generalitat 48.000
despesa Generalitat 2010    (1) 39.700
ingresos Generalitat 2010    (2) 33.300
dèficit/ endeutament de l'any 2010   (2-1) 6.400
total deute acumulat a 30.06.2010   (3) 29.000 13,49 % s/PIB
crèdit sindicat 10 entitats financeres juliol 2010  (4) 1.000
emissió bons 4,75% a 1 any novembre 2010      (5) 3.000
total deute acumulat a final de 2010    (6=3+4+5) 33.000 15,35 % s/PIB
despesa Generalitat 2011 (10% menor 2010)   (7) 35.730
ingresos Generalitat 2011    (8) 33.730
dèficit previst / endeutament de l'any 2011    (9=7-8) 2.000
venciments deute anterior 6.000
pagaments endarrerits 2010 3.000
necessitats de finançament del 2011 11.000
previsió de deute acumulat el 2011   (10=6+9) 35.000 16,28 % s/PIB
         
fonts:
Cercle Català de Negocis 09.2010 "Les raons econòmiques de la independència"
La Vanguardia 18,09,2010 "Las cuentas de las Administraciones públicas"
El Economista 19,10,2010 "La Generalitat necesita captar 4.000 millones para llegar a fin de año"
Financial Times 31.01.2011 "Catalonia seeks to raise €11bn in fresh debt"

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Ni oblidem ni perdonem