20 de febrer 2012

En defensa de l'esmena: EL CATALÀ LLENGUA OFICIAL ÚNICA
Data: 16 de febrer de 2012 21:46
El català llengua oficial única per la regla de tres.El procés natural de la Independència no el podrà portar endavant un sol partit polític dels que hi ha constituïts en l'àmbit català, per tant els partits actuals i algun de nou que es pugui crear hauran d'aparcar les seves diferències ideològiques i programàtiques per tal d'aplicar-se en favor de l'únic objectiu de Catalunya en l'actual cruïlla històrica del nostre Poble,alguns partits s'aplicaran en favor de la Independència, i uns altres s'aplicaran en contra d'aquesta proclamació d'independència. Un cop feta la votació, un cop proclamada la Independència, els partits tornaran a desenterrar les diferències ideològiques i es prepararan per la lluita política dins el nou estat català recentment constituït, aleshores el Partit Popular Català o algun que molt se li assemblarà que també serà un partit de l'arena política del nou estat català continuarà en la seva perenne tasca de fer tot el possible per defensar la parla i altres interessos dels parlants castellans que visquin a Catalunya, aquest partit o partits haurà perdut la possibilitat de considerar Catalunya part i possessió d'Espanya, almenys així esperem que sigui, i els catalans haurem posat un gran fre al seu ànim colonitzador. Però la tasca d'aquesta gent no s'acabarà aquí i seguiran fent tot el possible per imposar la seva llengua i d'entrada impulsaran de nou l'oficialitat de les dues llengües, la catalana i la castellana, si no fem bé les coses, ara, en aquell moment o dintre de poc, i no acotem de manera precisa el paper i l'ambit de cada llengua, ens podríem trobar amb un estat català amb dues llengües oficials, la catalana i la castellana. La pregunta final és quina creuen els solidaris que seria aleshores la llengua vehicular a l'escola? Quin sentit tindria que hi haguessin dues llengües oficials al carrer i una sola llengua vehicular a l'escola?
Amb aquest raonament podem veure la conveniència d'establir el català, llengua natural i pròpia del país, com a única llengua oficial en el nou estat català.

Hem de fer bé les coses des de bon començament sinó volem que el procés comenci tort i viciat, ja ens hem equivocat masses vegades i hem pagat molt car els nostres errors.

Per salvaguardar l'essència d'aquest nostre poble i fer perdurable la seva independència, en l'origen de l'Estat Català, cal definir i posar en línia en les bases prèvies a la votació de la Independència la condició que el català sigui la llengua oficial única, perquè el català és l'essència, és l'esperit, és el garant de la naturalesa del nostre Poble, l'objectiu que dona sentit a l'estat català, perquè el sentit de tot estat és protegir uns drets, unes maneres de ser, unes essències, ... aquesta és la fonamentació de l'estat, per tant és necessari que posem des del primer moment en la base de la nostra independència el sentit de l'esperit de Catalunya com a esperit únic de la nostra Nació i la llengua catalana com a llengua oficial única de tot l'estat català.

I els altres catalans? -Els altres que han vingut de fora o que pateixen el síndrome de l'autoodi o el síndrome dels colonitzadors, són igual subjectes de dignitat i per això poden acceptar la nova realitat i en ella auto realitzar-se o també poden marxar, viure i construir noves expectatives més pròpies de qualque pobles aliens de Catalunya, poden per exemple tornar a la seva terra d'origen, poden fer el que ells creguin oportú tal com ara molts de nosaltres hem  d'anar a viure i treballar a altres països ... estan en el seu dret.

Tinguem ben clar que l'essència de l'estat català és salvaguardar l'esperit de Catalunya amb la llengua catalana, sinó tenim això clar aturem el procés i no cal que ens preocupem per res més, perquè serà un procés inútil que no regenerarà la nostra nació ni tindrà continuïtat, ens farà febles i ens abocarà de nou a la decadència i si no ens maten de ben segur ens autodestruirem.
Així, doncs, hem de lligar la proclamació de l'estat català i el sentit de la nostra independència amb el fet de proclamar com a condició sine qua non que la llengua catalana sigui el referent principal d'aquesta nostra independència i que ho sigui amb l'estatus blindat d'única llengua oficial del nou estat català, perquè els defensors del castellà i de la nostra submissió a l'estat espanyol han demostrat mante vegades la seva capacitat per tombar totes les nostres coses en favor seu.

El català si no assoleix aquesta categoria serà una llengua condemnada a mort, una llengua condemnada a la residualitat i al fracàs com a llengua col·lectiva i això no ens ho podem permetre de cap manera.

Salvador Molins Escudé, Conseller de Catalunya Acció adherit a Solidaritat Catalana per la Independència i ex alcadable per SCI.

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Blog Archive

Ni oblidem ni perdonem

Arxiu del blog